Wolontariat

Fundacjakisiela

Fundacja Kisiela jest organizacją non profit, której celem jest propagowanie idei, którymi żył Stefan Kisielewski. Swoją działalność opieramy na działalności wolontariuszy. Jeżeli chcesz się zaangażować w ciekawą inicjatywę społeczną, której celem jest nie tylko popularyzacja postaci Kisiela, ale także wcielanie w życie jago pomysłów, jest to miejsce dla Ciebie. Razem możemy zdziałać więcej. Zachęcamy do skontaktowania się z nami osoby które w szczególności:

  • Interesują się twórczością Stefana Kisielewskiego tak na polu publicystycznym jak i muzycznym. Chciałyby pomóc Fundacji w śledzeniu bieżących wydarzeń związanych z osobą Kisiela lub chciałyby prowadzić (prowadzą) pracę naukową, która nawiązywałaby do tej postaci.
  • Osobę, która zajmie się kwestiami formalno-prawnymi. Jest to idealne funkcja dla osoby, która chce uzyskać doświadczenie w zakresie obsługi formalno-prawnej organizacji. Wolontariusz, który zechce pełnić taką funkcję uzyska szeroką wiedzę z zakresu praktycznych zagadnień prawnych w organizacjach pozarządowych.
  • Osobę, która chciałaby zająć się pomocą w tworzeniu działu „fundraisingu”.

Wszystkim wolontariuszom, którzy zaangażują się w działalność Fundacji oferujemy możliwość uzyskania odpowiednich referencji. Nie wykluczamy, że osoby, które wpłyną istotnie na rozwój organizacji będą miały możliwość w przyszłości podjęcia pracy zawodowej.

She is devoted to her career